DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY | rocznik 2018 - artykuły


Numer 1 | 2018 (164)


Zalety i wady zastosowania ankiety internetowej na przykładzie badania „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców z województwa zachodniopomorskiego”
Paweł Wojtaszyk, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Informacje dotyczące wielkości i rodzaju zapotrzebowania na rynku pracy na poszczególne zawody, specjalizacje, kwalifikacje, umiejętności czy kompetencje stanowią istotny element wiedzy o rynku pracy. Zebrane dane są  wykorzystywane w procesach decyzyjnych dotyczących rynku pracy czy też edukacji. Jednym ze źródeł danych o zachodniopomorskim rynku pracy są wyniki
projektu cyklicznego „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców z województwa
zachodniopomorskiego”, którego realizacja jest prowadzona przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Szczecinie od 2012 r. z wykorzystaniem ankiety on-line.

pobierz artykuł

Numer 2 | 2018 (165)


wkrótce