numer 1 | 2015 (154)


Słowo wstępne
sytuacja na polskim rynku pracy poprawia się z miesiąca na miesiąc. Stopa bezrobocia w sierpniu tego roku wyniosła 10 proc. – tak dobrego wyniku nie mieliśmy od 7 lat. Udaje się to dzięki zarówno świetnej pracy urzędów pracy, jak i zaangażowaniu pracodawców, którzy zgłaszają coraz większą gotowość
do zatrudniania.
W ostatnich latach przełomowym momentem dla rynku pracy była przeprowadzona reforma urzędów pracy. Refundacja składek za pracowników, pomoc dla bezrobotnych lepiej dopasowana do ich potrzeb, bony, granty i niskooprocentowane pożyczki to tylko część ważnych zmian, które  wprowadziliśmy w maju 2014 r.
Coraz więcej inwestujemy we wsparcie dla tych, którym na rynku pracy jest najtrudniej. To ludzie młodzi poszukujący zatrudnienia, rodzice wracający na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, a także osoby 50+. Mam nadzieję, że już niebawem rynek pracodawcy zmieni się w rynek pracownika. Inwestycja w kapitał ludzki staje się coraz bardziej opłacalna. Większy nacisk musimy jednak kłaść na jakość pracy. Jako jedni z pierwszych zaczęliśmy stosować klauzule społeczne w zamówieniach publiczny i nakłaniamy do tego innych. Stabilność zatrudnienia i godne wynagrodzenie to wartości, o których poprawę musimy ciągle walczyć.
Wyraźne ożywienie na rynku pracy nie usypia naszej czujności. Wiem, że jest jeszcze wiele elementów, nad którymi trzeba pracować i dbać o ich poprawę. Reaktywacja magazynu „Rynek Pracy” to ważny impuls do kolejnych zmian. Dzięki zaangażowaniu administracji publicznej, samorządu, partnerów społecznych, pracodawców i pracowników jesteśmy w stanie wypracować nowe pomysły i wdrożyć je w życie. Wierzę, że poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy na łamach magazynu znajdziemy jak najlepsze rozwiązania.

Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki Społecznej

Drodzy Czytelnicy,
(...) W pierwszym numerze pisma nasi Autorzy odnieśli się do takich zagadnień, jak: sytuacja na polskim rynku pracy, wartości i oczekiwania młodych ludzi wobec pracy, wpływ zmian demograficznych i legislacyjnych na podaż zasobów pracy oraz wybrane teoretyczne i empiryczne aspekty funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia. (...) 

Elżbieta Kryńska


więcej w numerze

Pobierz numer 1 (154) 2015  pobierz plik w pdf