numer 1 | 2019 (168) wydanie specjalne 


Szanowni Państwo,
pierwszy tegoroczny numer naszego kwartalnika to wydanie specjalne, bo też i okazja niezwykła. W tym roku obchodzimy bowiem 100-lecie publicznych służb zatrudnienia (PSZ). Stanowi to doskonałą okazję do podjęcia dyskusji nad rolą i funkcjami, jakie pełniły i nadal pełnią PSZ w polskiej polityce rynku pracy. Dyskusja ta powinna się odnosić z jednej strony do perspektywy historycznej i ewolucji PSZ, jaka miała miejsce na przestrzeni mijających 100 lat, a z drugiej – do wyzwań, jakie kreuje teraźniejszość i dynamiczne zmiany zachodzące na polskim rynku pracy.
Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy nasze łamy oddać w całości najważniejszym bohaterom tej rocznicy – urzędom pracy. Poprosiliśmy o Państwa refleksje, zarówno instytucjonalne, jak i osobiste. I otrzymaliśmy bardzo bogaty, różnorodny i niezwykle ciekawy obraz PSZ. Piszecie Państwo zarówno o historii służby, jak i poszczególnych urzędów; tu chciałem zwrócić uwagę na niezwykle ciekawy tekst dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy i pasjonata historii PSZ Waldemara Grzędziaka. Podzieliliście się Państwo także swoimi doświadczeniami w realizacji zadań, które stoją przed urzędami, pisząc o wielu niezwykle ciekawych inicjatywach i projektach. Bardzo interesujące są przykłady współpracy i partnerstwa, zarówno pomiędzy samymi urzędami, jak też z innymi lokalnymi instytucjami i organizacjami. Mam nadzieję, że przykłady te staną się dobrymi praktykami dla innych urzędów pracy.
Ale na szczególną uwagę zasługują Państwa osobiste refleksje i wspomnienia dotyczące służby. Za pośrednictwem tych tekstów mamy niepowtarzalną możliwość obserwacji zmiany postrzegania pracy przez osoby bezrobotne, a także przez samych pracowników urzędów pracy, którzy przed podjęciem zatrudnienia nierzadko również byli bezrobotni.
Praca w publicznych służbach zatrudnienia wymaga dużej otwartości i elastyczności w związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem społeczno-ekonomicznym. Wraz z poprawiającą się sytuacją na rynku pracy nasuwa się pytanie o przyszłość jego instytucji, o ich kształt i formę świadczenia przez nie kluczowych usług. Na szczęście obraz służb, jaki wynika z Państwa tekstów, napawa optymizmem!
Z okazji tej niezwykłej rocznicy wszystkim pracownikom publicznych służb zatrudnienia wydawca i zespół redakcyjny życzą dalszych sukcesów, zarówno zawodowych, jak i osobistych.

Łukasz Arendt

pobierz numer pobierz plik w pdf

okRP_1-2019png

Spis treści
Słowo wstępne redaktora naczelnego dr. hab. Łukasza Arendta
Zmiana na bytomskim rynku pracy, Elżbieta Rzeszut, Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu
Jeżeli chcesz coś zrobić – to znajdziesz sposób, Jadwiga Pestka, Romana Warmbier, Beata Piwowarska, Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
Dziś jesteśmy instytucją nowoczesną i dobrze wyposażoną,
Małgorzata Matczak, Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie
Centrum Aktywizacji Zawodowej jako właściwa forma realizacji usług i instrumentów rynku pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi, Wojciech Hołdyński, Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi
Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu wyspecjalizowaną i konkurencyjną instytucją, Aurelia Schwanitz, Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
Innowacyjne rozwiązania organizacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim – digitalizacja zasobów archiwalnych oraz składnicy akt, Bożena Romasz, Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
Lubelskie ścieżki poradnictwa zawodowego, Joanna Żelazko, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie – więcej niż urząd pracy…., Małgorzata Pliszka, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Moja przygoda z historią publicznych służb zatrudnienia,
Waldemar Grzędziak, Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy
Działania Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie na rzecz osób przesiedlonych z Donbasu, Jolanta Filipek, Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Obszary wykorzystania poradnictwa zawodowego na Urzędu Pracy w Olsztynie, Karina Laskowska, Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Sukcesu nie da się osiągnąć w pojedynkę, Wywiad z emeryt. dyr. Bogdanem Oswaldem, Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
Wspólnie, oddolnie, lokalnie…, Iwona Woźniak-Bagińska, Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej; Teresa Miguła,
Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie; Justyna Tulaja, Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie; Hanna Przewoźniak, Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach; Katarzyna Ptak,
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach; Alina Nowak, Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
Od pionierskiego Klubu Pracy na Śląsku po Rybnicką Platformę Poradnictwa Zawodowego, Mirosława Mitra, Beata Zelent-Bieniek, Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku
Wspomnienia urzędniczki, Ryszarda Bajowska-Więcławska, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Ja i moja praca, Grzegorz Kaszuba, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Moja pierwsza i jak dotąd jedyna praca, Iwona Pruchnicka, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Mały urząd – wiele możliwości!, Joanna Sokalska, Justyna Tyszkiewicz, Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu
Znaczenie i rozwój pośrednictwa pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu w kształtowaniu gospodarki i rynku pracy regionu tarnobrzeskiego w latach 1867–2015, Teresa Huńka, Katarzyna Zdonek, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
Krótka refleksja o służbie, Natasza Grodzicka, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

pobierz numer