numer 2 | 2017 (161)


Drodzy Czytelnicy,
dziś proponujemy Państwu – dla odmiany – numer, który nie ma myśli przewodniej, nie jest próbą syntezy czy systematyzacji w jakimkolwiek obszarze rynku pracy. Jego treść jest czymś w rodzaju „sałatki”  przygotowanej na letnie przyjęcie (grill) lub jesienne (też grill, tylko w kurtkach…). Rozpoczynamy od tego, co w świetle ustaleń ekonomii jako nauki społecznej warunkuje poziom oraz zmiany zatrudnienia i bezrobocia. Te jej ustalenia, które mają wymiar użytkowy, podpowiadają nam rozwiązania przyjazne dla rynku pracy i wszystkich jego aktorów. Podpowiadają, a nie decydują, bo tym zajmuje się już polityka gospodarcza.
To w jej ramach dokonuje się wyborów grup, na których skoncentrowane są działania polityk zatrudnienia i rynku pracy oraz samych tych działań. Nie bez powodu Amerykanie określają politykę gospodarczą jako „sztukę wyboru”.
Proponujemy Państwu dwie grupy skupiające na sobie obecnie dużą uwagę.
Pierwszą są cudzoziemcy. Ich pojawienie się i rosnący udział w polskim rynku pracy sprawia (i będzie dalej sprawiać) przemianę Polski z kraju emigracji w kraj imigracji ze wszystkimi tego konsekwencjami – pozytywnymi i negatywnymi.
O ile ta grupa jest względnie nowa, jeszcze niedokładnie rozpoznana i przebadana, o tyle grupa druga, czyli osoby z niepełnosprawnością, ma charakter stały i – wydawałoby się – jest kompleksowo przebadana przez naukowców i praktyków. Nie jest tak do końca. Potrzebna jest nam wiedza o roli pracy warunkującej rozwój osób z niepełnosprawnością, potrzeba nam nowych rozwiązań. A te można znaleźć choćby w sporcie, który stanowi jedną z form aktywizacji i uczestnictwa w życiu społecznym osób z różnego rodzaju dysfunkcjami fizycznymi i intelektualnymi.
I na koniec – naszej „grillowej sałatki” artykuł o próbach odnalezienia się w nowym (czy na pewno nowym???) społeczeństwie wiedzy z pomocą systemów doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Zapraszam też do dyskusji, nasz adres to:
rynek.pracy@ipiss.com.pl

Z życzeniami miłej lektury
Elżbieta Kryńska

 więcej w numerze...

Pobierz numer 2 (161) 2017 pobierz plik w pdf