numer 3 | 2018 (166)


Wkrótce w numerze
Niskie bezrobocie – zagrożenie dla sektora usług społecznych?
Poprawa sytuacji na rynku pracy prowadzi do szybkiego wzrostu wynagrodzeń i łatwości zmiany miejsca pracy. W takich warunkach działające na nierynkowych zasadach podmioty publiczne realizujące usługi społeczne stają się mało atrakcyjnym, niekonkurencyjnym miejscem pracy. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest ich niska elastyczność płacowa wynikająca z tego, iż oferowane przez nich wynagrodzenia regulowane są przepisami prawa i planami finansowymi bazującymi na przeszłości.