numer 4 | 2018 (167)


Wkrótce w numerze

Pionowa i pozioma segregacja zawodowa na polskim rynku pracy Na polskim rynku pracy obserwuje się występowanie zjawiska pionowej segregacji zawodowej według płci. W artykule podjęto się zbadania segregacji zawodowej jednocześnie w ujęciu pionowym i poziomym w grupie kobiet i mężczyzn pracujących na stanowiskach menedżerskich.