KONTAKT


prof. Elżbieta Kryńska
redaktor naczelna „Rynku Pracy”

Profesor doktor habilitowana nauk ekonomicznych.  Kierownik Zakładu Zatrudnienia i Rynku Pracy w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych oraz Katedry Polityki Ekonomicznej na Uniwersytecie Łódzkim. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej, w obszarach funkcjonowania rynku pracy i polityki rynku pracy oraz polityki ekonomicznej w gospodarce rynkowej.

sekretarz redakcji
Małgorzata Zdancewicz
tel.: 22 53 67 536
tel. kom. 605 045 015

e-mail: rynek.pracy@ipiss.com.pl

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Redakcja „Rynek Pracy”
ul. Józefa Bel­lot­tiego 3b
01–022 Warszawa