KOLEGIUM REDAKCYJNE


prof. dr hab. Elżbieta Kryńska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Łódzki - redaktor naczelna

dr Ewa Flaszyńska, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
Wiesława Majak, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
dr hab. Jacek Męcina, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Małgorzata Szylko-Skoczny, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Zenon Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Małgorzata Zdancewicz, sekretarz redakcji