TEMAT NUMERU | rocznik 2018 - artykuły


Numer 1 | 2018 (164)


Szara strefa a rynek pracy
Marek Bednarski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
Artykuł prezentuje fenomen szarej strefy ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień rynku pracy. Wskazane są przyczyny i skutki wkraczania przez
przedsiębiorców i pracowników sektora małych i średnich przedsiębiorstw na
ten obszar. W artykule zaakcentowano nie tylko ekonomiczne, ale i społeczne
aspekty funkcjonowania szarej strefy.

Numer 2 | 2018 (165)


wkrótce