TEMAT NUMERU | rocznik 2019 - artykuły


Numer 1 | 2019 (168)


Numer 1/2019 jest wydaniem specjalnym z okazji
100-lecia publicznych służb zatrudnienia w Polsce.

  pobierz numer pobierz plik w pdf

Numer 2 | 2019 (169)


Wyk­sz­tałce­nie a podaż pracy w Polsce w okre­sie trans­for­ma­cji
Gabriela Grotkowska, Urszula Sztanderska,
Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Ekonomicznych
W artykule autorki identyfikują główne mechanizmy  odpowiedzialne za zmiany
podaży pracy w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad, dokumentując zmiany struktury podaży pracy w  przekroju poziomu wykształcenia

pobierz artykuł pobierz plik w pdf 

Numer 3 | 2019 (170)  


Innowacyjne metody przeciwdziałania bezrobociu osób starszych
Monika Maksim
Zenon Wiśniewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ze względu na specyficzne cechy bezrobocia osób w wieku 50+ skuteczna aktywizacja tej grupy wymaga zastosowania indywidualnego podejścia i instrumentów o innowacyjnym charakterze. Ważne jest, by formy pomocy kierować do bezrobotnych nie tylko na etapie aktywizacji, ale również po podjęciu przez nich zatrudnienia. Za  szczególnie przydatne instrumenty niestandardowe uznaje się: indywidualny coaching, profilaktykę zdrowotną, wsparcie mobilności, usługi w zakresie poprawy wizerunku osobistego i zachęty finansowe.

Numer 4 | 2019 (171)


wkrótce